Liên hệ

khách hàng đăng ký lái thử xe

Liên hệ (Mr Xuân Hoàn) 0906000011
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address:

Mercedes
Số 02 Trường Chinh, P. Tân Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

GIỜ LÀM VIỆC

Sales Department
Mon: 8:00am - 5:00pm
Tue: 8:00am - 9:00pm
Wed: 8:00am - 5:00pm
Thu: 8:00am - 9:00pm
Fri: 8:00am - 6:00pm
Sat: 9:00am - 5:00pm
Sun: Closed
Service Department
Mon: 8:00am - 5:00pm
Tue: 8:00am - 9:00pm
Wed: 8:00am - 5:00pm
Thu: 8:00am - 9:00pm
Fri: 8:00am - 6:00pm
Sat: 9:00am - 5:00pm
Sun: Closed
Parts Department
Mon: 8:00am - 5:00pm
Tue: 8:00am - 9:00pm
Wed: 8:00am - 5:00pm
Thu: 8:00am - 9:00pm
Fri: 8:00am - 6:00pm
Sat: 9:00am - 5:00pm
Sun: Closed
FORM LIÊN HỆ
Back to top